Et af de mest omdiskuterede emner er børneopdragelse. Det er et af de emner, der har været diskuteret i længst tid. Det var meget tidligt, at man blev klar over, hvilken betydning børneopdragelse har, og derfor har deres også været mange bud på, hvordan dette gøres rigtigt. Børneopdragelse er også en måde, hvorpå man kan bestemme de herskende værdier i et samfund. Man så for eksempel i 70’erne, hvordan børn pludselig skulle inkluderes og belæres om seksuel frihed og kvinderettigheder. Selvom, der selvfølgelig er en herskende metode, vil der altid være stor variation i samfundet. I dag handler opdragelse i høj grad om omsorg og kærlighed. Man er af den overbevisning, at den bedste måde at opdrage børn på, er ved at vise dem så meget omsorg som muligt. Dette har resulteret i et helt nyt begreb, nemlig curlingforældre. Det er forældre, der vil gøre alt for deres lille engel, og denne form for opdragelse er den mest dominerende i dagens Danmark.

Dog er der stadig mange ting, som forældre er meget uenige om. Dette handler for eksempel om, i hvor høj grad, man må påvirke sit barn til at have særlige interesser. Man ser, hvordan forældre presser deres børn til at gå ind i elitesport for at udleve deres egen drøm gennem dem. På samme tid forbyder nogle forældre også deres børn at lytte til bestemt musik for på den måde at påvirke deres musiksmag. Der er et dilemma i, at nogen mennesker mener, at man skal lade barnet udvikle egne interesser, mens andre mener, at man har retten til at vælge det for sit barn. Dog er der en ting, som alle kan gøre sin enig i. Det er at lade barnet lege, så det opnår nogle basale færdigheder allerede i en ung alder. Dette kan for eksempel være ved den kreativitet man finder i perleplader. På den måde bliver leg en måde at opnå kompetencer på.

 

 Legetøj som perleplader skaber også tålmodighed

Dog kan legetøj ikke kun bruges til at skabe færdigheder inden for sport eller kreativitet, det kan også give nogle helt basale kompetencer, der bliver brugbare i det fremtidige liv. Man kan på nettet finde udfordrende legetøj, der giver muligheder for at lære ting, som man skal bruge i sit arbejdes – og skoleliv. Dette kan for eksempel være gennem perleplader, hvor det kan tage en hel dag at færdiggøre den perfekte perleplade. På den måde er man nødt til at være tålmod, en egenskab som de fleste børn mangler. Disse egenskaber kan nemlig være svære at lære sit barn, og derfor er den nemmeste måde at gøre det på gennem leg. I sidste ende er legen i virkeligheden også måde at tillære sig forskellige kompetencer, når man er et barn.

 

Perleplader skal være for drenge og piger

Et andet aspekt af børneopdragelse, der især bliver debatteret i dag, er måden at håndtere køn.  De fleste er ved at acceptere, at grænsen mellem piger og drenge er ved at blive visket ud. Alligevel er der også nogen, der mener at alt skal være blåt, hvis man har fået en dreng, og alt skal være lyserødt, hvis man har en pige. Dette afspejler sig også i legen. I mange år har det været pigerne, der sidder stille og roligt og lader perleplader og tegninger, men drengene har leget krig. Dette er dog ikke gældende længere. Dette betyder at både drenge og piger vil erhverve sig nye kompetencer forbundet med den specifikke leg. På den måde bliver kønsrollerne endnu med udvisket i det disse kompetencer vil følge børnene ind i voksen livet.