Perleplader kan udvikle kreativitet hos børn

Et af de mest omdiskuterede emner er børneopdragelse. Det er et af de emner, der har været diskuteret i længst tid. Det var meget tidligt, at man blev klar over, hvilken betydning børneopdragelse har, og derfor har deres også været mange bud på, hvordan dette gøres rigtigt. Børneopdragelse er også en måde, hvorpå man kan bestemme de herskende værdier i et samfund. Man så for eksempel i 70’erne, hvordan børn pludselig skulle inkluderes og belæres om seksuel frihed og kvinderettigheder. Selvom, der selvfølgelig er en herskende metode, vil der altid være stor variation i samfundet. I dag handler opdragelse i høj grad om omsorg og kærlighed. Man er af den overbevisning, at den bedste måde at opdrage børn på, er ved at vise dem så meget omsorg som muligt. Dette har resulteret i et helt nyt begreb, nemlig curlingforældre. Det er forældre, der vil gøre alt for deres lille engel, og denne form for opdragelse er den mest dominerende i dagens Danmark.

Dog er der stadig mange ting, som forældre er meget uenige om. Dette handler for eksempel om, i hvor høj grad, man må påvirke sit barn til at have særlige interesser. Man ser, hvordan forældre presser deres børn til at gå ind i elitesport for at udleve deres egen drøm gennem dem. På samme tid forbyder nogle forældre også deres børn at lytte til bestemt musik for på den måde at påvirke deres musiksmag. Der er et dilemma i, at nogen mennesker mener, at man skal lade barnet udvikle egne interesser, mens andre mener, at man har retten til at vælge det for sit barn. Dog er der en ting, som alle kan gøre sin enig i. Det er at lade barnet lege, så det opnår nogle basale færdigheder allerede i en ung alder. Dette kan for eksempel være ved den kreativitet man finder i perleplader. På den måde bliver leg en måde at opnå kompetencer på.

 

 Legetøj som perleplader skaber også tålmodighed

Dog kan legetøj ikke kun bruges til at skabe færdigheder inden for sport eller kreativitet, det kan også give nogle helt basale kompetencer, der bliver brugbare i det fremtidige liv. Man kan på nettet finde udfordrende legetøj, der giver muligheder for at lære ting, som man skal bruge i sit arbejdes – og skoleliv. Dette kan for eksempel være gennem perleplader, hvor det kan tage en hel dag at færdiggøre den perfekte perleplade. På den måde er man nødt til at være tålmod, en egenskab som de fleste børn mangler. Disse egenskaber kan nemlig være svære at lære sit barn, og derfor er den nemmeste måde at gøre det på gennem leg. I sidste ende er legen i virkeligheden også måde at tillære sig forskellige kompetencer, når man er et barn.

 

Perleplader skal være for drenge og piger

Et andet aspekt af børneopdragelse, der især bliver debatteret i dag, er måden at håndtere køn.  De fleste er ved at acceptere, at grænsen mellem piger og drenge er ved at blive visket ud. Alligevel er der også nogen, der mener at alt skal være blåt, hvis man har fået en dreng, og alt skal være lyserødt, hvis man har en pige. Dette afspejler sig også i legen. I mange år har det været pigerne, der sidder stille og roligt og lader perleplader og tegninger, men drengene har leget krig. Dette er dog ikke gældende længere. Dette betyder at både drenge og piger vil erhverve sig nye kompetencer forbundet med den specifikke leg. På den måde bliver kønsrollerne endnu med udvisket i det disse kompetencer vil følge børnene ind i voksen livet.

Brug en ordentlig rugemaskine

Har man høns og vil forøge besætningen har man behov for en rugemaskine til høns og kyllinger. En rugemaskine kyllinger sørger for at æggene har de bedste forudsætninger for at blive til høns. Der er en del elementer man skal være opmærksom på når man udklækker æg. Råmaterialet skal være i ordens, dvs. man skal vælge de mest egnede rugeæg. Hernæst er det udklækningstemperaturen. Den optimale temperatur ligger imellem 36,-5-37,5 grader. Såfremt temperaturen ligger imellem 36,5-37,0 grader vil udklækningstiden være en anelse længere end hvis den er 37,0-37,5 grader.

Rugemaskine høns har brug for ventilation

Foruden den rigtige temperatur er det vigtigt at æggene får den rigtige udluftning. Der er mange årsager til dette, men den primære er at æg er levende væsener. Så man skal betragte det som et liv. Dette liv har brug for at ånde, og det foregår bedst ved at der er frisk luft tilstede. I dag kan man få rugemaskiner med automatisk ventilation. Dette er et plus idet at man er sikret at æggene får frisk hele tiden, dog er det ikke nødvendigt såfremt man hele tiden selv sørger for at æggene får den friske luft.

Der er 3 elementer til som skal opfyldes hvis man vil have størst mulig succes med sin ægudklækning. Der skal være roligt omkring æggene. Æg er fintfølende organismer og derfor kan større rystelser skade æggene disse skal undgås mest muligt. Da der kommer størst succes ved at efterligne naturen er det også vigtigt at man gengiver moder hønens fravær fra reden. Derfor er det en idé at lade æggene være uopvarmet i cirka 30 minutter om dagen for at efterligne denne effekt. Det sidste er vending. Æggene må aldrig ligge i samme stilling i flere dage. De skal vendes 2 gange om dagen. Dette gøres forsigtigt og nænsomt. Følger du disse råd får du flest muligt udklækkede æg.

Velkommen til

Her på bloggen vil du kunne finde en masse glimrende inspiration og information til huset og især haven.

Vores bloggere er alle have-entusiaster og kan slet ikke vente med at dele ud af al deres viden og erfaring.

Hvis du synes det lyder som noget for dig, så er det bare med at få bookmarket siden og følge med, når vi begynder at dele ud af alt dette!

På gensyn herinde!